top of page

นัดเวลา

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ทาง DK dental studio ได้จัดทำการนัดหมาย online โดยท่านสามารถเลือกรายการตามที่ปรากฏด้านล่าง และดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แสดงขึ้นให้สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้การนัดของท่านเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ระบบจะส่งข้อมูลการนัดหมายของท่านมายังคลินิค และ email ของท่านด้วย

bottom of page