top of page
ปรับโครงสร้างใบหน้าในเด็ก

คุณพบปัญหาอย่างนี้กับลูก ๆ ของคุณบ้างหรือไม่ .... 1.) ฟันหน้าบนยื่น  คางหลุบเล็ก  ชอบกัดริมฝีปากล่าง ... 2.) ฟันหน้าล่างยื่นออกมามากกว่าฟันหน้าบน เวลาเคี้ยวอาหารฟันหน้าล่างจะกัดคร่อมฟันบน คางใหญ่  ชอบทำปากเบะบึ้ง มุมปากตก  

....

> ขากรรไกรเล็ก
เมื่อเด็กมีขากรรไกรล่างเล็ก หรือขากรรไกรล่างโตไม่ทันกับขากรรไกรบน ลักษณะเด่นชัดมากที่สุดที่เห็นได้เป็นอันดับแรกคือ ฟันหน้าบนยื่น ซึ่งจริง ๆ แล้ว ฟันหน้าบนอาจไม่ได้ยื่นอย่างที่คิด แต่เป็นเพราะขากรรไกรล่างเจริญเติบโตน้อยหรือช้าเกินไปจนไม่ทันกับขากรรไกรบนต่างหาก จึงทำให้ฟันหน้าล่างอยู่หลบข้างในมากกว่าฟันหน้าบนมาก ลักษณะที่จะตามมาคือ ริมฝีปากล่างจะเข้าไปซุกอยู่ระหว่างฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่าง 

> การแก้ไขคือ ใส่เครื่องมือกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรล่างให้เจริญได้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับขากรรไกรบน

>> ขากรรไกรใหญ่
เด็กที่ขากรรไกรล่างใหญ่ จะมีลักษณะคือ ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน เวลาเคี้ยวอาหาร ฟันหน้าล่างจะอยู่ข้างหน้า ฟันหน้าบนอยู่ข้างใน ลักษณะแบบนี้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยคือ เกิดจากฟันแท้ขึ้นผิดตำแหน่ง ทำให้สบฟันผิดปกติ จนนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ขากรรไกรล่างเลื่อนตำแหน่งมาอยู่ข้างหน้าและล็อคขากรรไกรบนไม่ให้เจริญเติบโต ความผิดปกติแบบนี้มักพบร่วมกับขากรรไกรเบี้ยวด้วย ลักษณะใบหน้าจะพบว่าใบหน้าด้านซ้ายและขวามีขนาดไม่เท่ากัน ยิ้มปากเบี้ยว 
 

>> การแก้ไข ต้องให้เด็กรีบใส่เครื่องมือปรับตำแหน่งฟันให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ปกติ ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน จะมีผลต่อ ตำแหน่งและขนาดขากรรไกรอย่างถาวร

ฟันล่างคร่อมฟันบน.jpg
ฟันล่างคร่อมฟันบน.jpg
bottom of page